今日の金沢は、すっごい晴れ。

私は簿記1級の試験を6月に受けます。

201005081522000

みなさんはどこで勉強してますか?

私はコーヒーショップで勉強してて


かばんを1個忘れてきました。


。。。今から取りに戻ります。

ジャスミンより。

= Wasuremono=

kyou no Kanazawa no tenki wa suggoi hare

watashi wa boki 1 kyuu no shiken o 6gatsu ni ukemasu.

minasan wa dokode benkyoo shitemasuka?

watashi wa coffee shop de benkyoo shitete

kaban o 1 ko wasurete kimashita.

...ima kara tori ni modorimasu.

Jasmine yori